Home » Autorski tekstovi » Greh jedne plavuse

Greh jedne plavuse

GREH JEDNE PLAVUŠE

 

Neka bude Falcon! I bi Falcon.

Neka se zaboravi helikopter! I zaboravi se helikopter.

I stvori vladar javno mnjenje po svojoj meri. Premesti ga u neku drugu dimenziju, ćutanja i laži.

I bi zadovoljan kada vide šta je stvorio.

A i narod beše zadovoljan.

 

Verovatno bi Knjiga Postanja izgledala nekako ovako kada bi je pisala današnja srpska vlastela. Dobro, a gde je tu pravo? Ne levo, desno ili pravo. Ono “praaaavo”, sa Justiciom i vagom. Pravo koje daje makar iluziju pobede pravde nad nepravdom, istine nad lažima.

A najvažnije od svega je da narod ipak nije zadovoljan iluzijom sreće.

Dogodio se Falcon. Nešto se dogodilo u Falconu. Posada je načinila neke propuste stručne prirode. Tako kažu.

 

Avio služba Vlade RS je do prošle godine posedovala AOC (sertifikat za javni avio prevoz). To znači da se nalazila pod neprekidnim nadzorom Direktorata. Prvenstveno u smislu nadzora nad avionima i kvalifikacijama posada. Onda im je AOC oduzet. Navodno, na njihov zahtev??? Nismo skoro čuli veću glupost na domaćem terenu. To se tako igra na političkom terenu između DCV-a i FAA.

Prema rečima savetnika Predsednika, zato što Direktorat nije imao zaposlenog inspektora za jedan tip aviona koji oni koriste. Nakon provere smo utvrdili da je to istina. Gospodin A. je u pravu.

Avio služba Vlade RS više nije morala da ispunjava stroge zahteve koji se postavljaju pred takozvane AOC holdere. A preko svega toga i gorivo su plaćali po većoj ceni, jer AOC holderi imaju popuste na razne usluge, između ostalog i na cenu goriva.

Dakle, propust Direktorata, nedostatak stručnog kadra, dovodi do oduzimanja jednog AOC-a. Pitamo se da li je tada direktor Direktorata dobio suspenziju dozvole za rad, kao posada Falcona? Nije. Idemo dalje.

Posada, odnosno Avio služba Vlade RS počinje da obavlja prevoz za sopstvene potrebe. Ima prava da prevozi lica iz državnog vrha. Obuke su smanjene ili nisu nadzorisane u potrebnoj meri. Stručnost se delimično zanemaruje. I u jednom trenutku to dolazi na naplatu. Dogodio se incident. Po zakonu kategorisan kao događaj. U ovom slučaju ozbiljna nezgoda, u skladu sa propisima.

Nadležnost nad istragama ozbiljnih nezgoda ima Agencija za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda koju vodi profesor doktor N. P. Ali Agencije i profesora P. nema. Ako nisu na nekom od skupštinskih zasedanja onda su sigurno premešteni u paralelni svet, jer ih vazduhoplovna javnost primećuje samo na papiru, odnosno u propisima. U stvarnom svetu ne postoje. Mrtve duše.

To ne znači da Direktorat treba da sedi i da čeka, mada bi to bilo pametnije ako se uzme u obzir šta su uradili kako bi malo političarili.

Nesrećna plavuša, koja sebe naziva direktorom Direktorata, suprotno važećim propisima (videti reference na kraju teksta) dostavlja izjave učesnika u događaju, zapisnike, rešenja i druge akte, nekoj drugoj plavuši. A onda sve to dospeva u javnost. Tu su se mogli videti podaci o posadi, inspektorima koji su radili na slučaju, pa čak i adrese nekih lica slabo zamaskirane. I na konferenciji za štampu, sa pogledom koji očajnički vapi za pomoći nekoga ko nešto zna o avijaciji, izjavljuje da je institucija koju vodi regulatorno nadzorna i da se ne bavi politikom.

A gde su tu zakoni i propisi koji štite podatke o ličnosti? Pa čak i vazduhoplovni propisi sadrže odredbe koje zabranjuju otkrivanje takvih podataka u javnosti.

Toliko o stručnosti lica koja vode javna preduzeća i agencije. Toliko o njihovom integritetu, znanju, nezavisnosti. Neka je sramota i inspektore koji ćute na očigledno kršenje propisa o zaštiti podataka o ličnosti.

Podsetimo se činjenice da Direktorat treba da bude zadužen za istragu okolnosti oko udesa helikoptera od 13. marta, jer se radi o javnom avio prevozu. Ali oni su tada, kao i Agencija za istragu udesa i profesor P, prešli u paralelnu dimenziju straha i “samo da mene neko nešto ne pita” stanja. Ako bolje razmislimo, moguće da je Direktorat profesoru P. isto tako suspendovao dozvolu za rad kao i nesrećnoj posadi Falcona. Ne bih mogao da zamislim drugi razlog zašto ga nema.

Suviše je malo detalja izneto da bismo mogli tehnički rekonstruisati događaj sa Falconom (ili “Falcomom” kako ga neki ministri tokom analiza ekspertski nazivaju). Jedino što se sa sigurnošću zaključuje jeste da je postupkom Direktorata grubo prekršen set propisa o zaštiti podataka o ličnosti. A posada, koja je javno izvrnuta ruglu, najbolje zna da put do Strazbura na ruti ljudskih prava i nije tako dalek ako naši sudovi odbiju da sprovode zakon.

I bi pravda. Ili će je biti?

Negde, nekada.

 

Reference:

Pravilnik o prijavljivanju događaja:

Regulativa

 

Zaštita podataka

Član 12.

Prilikom postupanja sa podacima o događajima koje je Direktorat prikupio posredstvom sistema obaveznog ili dobrovoljnog prijavljivanja događaja primenjuju se odredbe propisa kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti, kao i propisa kojima se reguliše tajnost podataka.

Podaci iz stava 1. ovog člana ne mogu se koristiti u druge svrhe, osim radi unapređenja bezbednosti u vazduhoplovstvu.

Sve informacije o podnosiocu prijave događaja, kao i o licima koja su učestvovala u događaju, smatraju se poverljivim i Direktorat ih neće proslediti drugom licu, osim na zahtev pravosudnih organa Republike Srbije.

Izuzev u slučajevima predviđenim krivičnim zakonodavstvom, Direktorat neće pokretati postupak protiv lica koja su povredu propisa učinili nenamerno, a nije reč o gruboj nepažnji, ukoliko je za povredu propisa Direktorat saznao isključivo posredstvom sistema obaveznog prijavljivanja događaja.

Poslodavci su dužni da podstiču svoje zaposlene da radi opšte dobrobiti prijave svaki događaj koji smatraju stvarnom i potencijalnom opasnošću za bezbednost vazduhoplovstva, bez bojazni da povodom toga mogu od poslodavca trpeti određene posledice.

 

Kuriozitet je da je direktorka Direktorata po struci pravnik, što se može pročitati na sajtu Direktorata, a pitanje koje je postavio savetnik Predsednika, gospodin A, dobija smisao ukoliko se ona razume u svoj posao, odnosno po čijem nalogu su ovi podaci dospeli u javnost.

 

Vaš Avijatičar

« »

Comments are closed.