Home » Aerodromi » Jarak: Status Quo

Jarak: Status Quo

Nove informacije o Jarku!

Kako smo jutros saznali, Direktorat je odlučio da ipak ne suspenduje dozvolu za korišćenje aerodroma Lisičji Jarak.

U obrazloženju se navodi da će se sačekati ishod sudskog spora između Vojske i VSS-a. Očekuje se da se tokom dana avioni operatera, koji su juče dislocirani, vrate na Jarak.

Bez obzira na to ostaje sporno pitanje upravljanja Jarkom, a posebno legalnosti rukovodeće strukture sa aspekta odgovornosti za bezbedno korišćenje aerodroma, prava naplate usluga i drugih potraživanja.

« »

Comments are closed.