Home » EASA » Novosti iz EASA-e

Novosti iz EASA-e

TrevorWoodsProšlog meseca  European Aviation Safety Agency (EASA) menadžment bord je najavio promene u rukovodstvu. Gospodin Trevor Woods (na slici) je promovisan na mesto g.  Norbert Lohl-a kao certification direktor pošto g. Lohl odlazi u penziju krajem Februara.

Počev od  5. Januara, g. Luc Tytgat je promovisan kao  direktor novog Direktorata za strateški menadžment i bezbednost. Tytgat će biti zadužen za “podizanje obaveštajne bezbednosti kao ključni prioritet EASA-e i razvoj boljeg i agilnijeg regulatornog okvira.” On je do sada bio na poziciji Pan-Evropskog Single Sky Direktorata u Eurocontrol-u.

Takodje, od 5. Januara, g. Olivier Ramsayer je postavljen na mesto EASA direktora za resurse i podršku. Glavno zaduženje će mu biti da pojednostavi i podigne efikasnost EASA servisa podrške.

Airman

« »

Comments are closed.