Home » Novosti » O “Nikoli Tesli”

O “Nikoli Tesli”

O „Nikoli Tesli“

Već neko vreme se u stručnoj javnosti vodi javna debata o koncesiji aerodroma „Nikola Tesla“. Pre nekoliko nedelja je obelodanjeno da je pobednik izvesna građevinska firma sa sedištem u Francuskoj. Postoji glasine da je pravi vlasnik biznisa lociran u jednoj od zemalja Bliskog istoka. Ugovor ili predugovor još nije video svetlo dana, a već se „sve zna“. Baš zato osećamo potrebu da i mi dodamo koju reč na celu priču.

Naime, aerodrom „Nikola Tesla“ je retko javno preduzeće iz oblasti vazduhoplovstva koje je profitabilno. Kažu da je profit aerodroma preko 20 miliona evra godišnje, uprkos činjenici da sa aerodroma operišu subjekti koji su delimično ili potpuno oslobođeni plaćanja naknada čime se aerodromu nanosi izvesna šteta.

U datoj situaciji se srpski politički vrh dosetio da stranci bolje i pametnije upravljaju pa su odlučili da aerodrom dodele na upravljanje strancima.

Pravo pitanje je zašto ista vlast nije smenila loše rukovodstvo pod uslovom da ne rade dobro i zamenila ih pametnim i sposobnim Srbima, koji će raditi u interesu svoje države. Pa zar je moguće da mi nemamo takve ljude nego u bescenje  dajemo nacionalno dobro?

Znači, aerodrom je poslovao profitabilno. Korisnici su uglavnom zadovoljni uslugama, kapacitet je odgovarajući, sistem rada na aerodromu ne usporava saobraćaj, mnogo ljudi je zaposleno i izdržava svoje porodice radom na aerodromu. Cene usluga aerodroma su pristojno podnošljive, operateri su zadovoljni i pomalo se gradi, modernizuje i proširuje, već prema potrebi.

U trenutku ličnog prosvetljenja politički vrh Srbije donosi odluku da aerodrom dodeli pod koncesiju (Koncesija je pravo na korišćenje nacionalnog dobra za obavljanje privredne delatnosti. Koncesija je pravo koje se prodaje – na temelju njega se ostvaruje zarada – pa ga je kao preduzetničku glavnicu potrebno kupiti pre početka korišćenja. Izvor: Wikipedia).

Postoji dosta pretpostavki šta koncesioni ugovor donosi. Priča se o proširenju aerodroma, modernizaciji, dovođenju novih operatera ali i o ograničavanju saobraćaja na ostalom (Niš) aerodromu, o garantovanom (sa naše strane) porastu broja putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ i o raznim drugim obavezama. Ne želimo ovom prilikom razmatrati obećanja, barem dok se pomenuti ugovor ne obelodani (ne verujemo da hoće), samo želimo objasniti ko je tu dobar, a ko nije (materijalno).

Znači, razmotrimo činjenice.

Država koja je i do sada ubirala nekakav profit će nastaviti da ubira sličan profit (čemu onda sve ovo?).

Koncesionar, koji treba da isplati državi svoje, takođe želi profit (verovali ili ne oni to ne rade iz ljubavi prema srpskom narodu već isključivo prema novcu).

Ključno pitanje je kako to postići. Imamo dva vuka i jednu ovcu. Recimo da bi prvi korak mogao biti ukidanje povlašćenih pozicija nekih operatera kojima su takse umanjene ili ih uopšte ne plaćaju. Drugi korak je naravno smanjenje broja zaposlenih ili podugovaranje određenih delatnosti u cilju umanjenja troškova koncesionara i svakako broja zaposlenih još jednom. I sledeći, najbitniji korak po nas vazduhoplovce, povećanje cena usluga. Ukoliko iko sumnja u to da će biti povećane cene usluga predlažemo da proveri stanje pre i posle na aerodromima u Zagrebu i Budimpešti.

Šta nam ostaje? Odgovor je jednostavan, a to je skidanje kože sa leđa i plaćanje očekivano visokog harača. Mogućnost korišćenje nekog drugog međunarodnog srpskog aerodroma u blizini ne postoji jer ga i nema, za razliku od susednih zemalja koje su u sličnoj situaciji i imaju daleko veći broj aerodroma (Hrvatska desetak, Mađarska skoro toliko). Višak zaposlenih nema ko da preuzme, a njihova sudbina se lako može predvideti. Ograničenje poslovanja ostalih srpskih aerodroma (Niš) je toliko ponižavajuće da jednostavno ne želimo verovati da kao takvo uopšte egzistira. Ko zna šta nam po ovom pitanju donosi sutrašnjica, ona prava, istinita.

I za kraj bismo zaista da potvrdimo stav našeg političkog rukovodstva. Stranci su zaista pametniji.

«

Comments are closed.