Home » Aerodromi » Vazduhoplovno politikanstvo

Vazduhoplovno politikanstvo

VAZDUHOPLOVNO POLITIKANTSTVO

 

U ovom tekstu želimo da analiziramo vest koju smo pročitali na web prezentaciji Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. Objavljena je 06.02.2015. godine i u celosti glasi:

 

Pomoć aerodromu Ponikve u Užicu za veću bezbednost

Rukovodstva Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Aerodroma Nikola Tesla Beograd boravila su danas u radnoj poseti Aerodromu Ponikve u Užicu u cilju donacije aerodromske opreme.

U cilju podizanja nivoa bezbednosti na aerodromu Ponikve, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije izdvojio je  8.810.000 dinara koji će biti namenjeni za ispitivanje nosivosti poletno-sletne staze aerodroma, izrade projektne dokumentacije za Glavni projekat ograde i radio veza aerodroma kao i za realizaciju obuke osoblja na aerodromu.


Beogradski aerodrom donirao je 10 ručnih radio stanica, tri mobilne UHF radio stanice i dva repetitora sa po dve stanice, sa ciljem povećanja bezbednosti i sigurnosti vazdušnog saobraćaja na Ponikvama, kao i motorno vozilo Caddy Furgon sa ciljem unapređenja rada ove vazdušne luke.
Tom prilikom, direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Mirjana Čizmarov izjavila je:

 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, shodno odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju, navedena sredstva obezbedio je kroz putničku i robnu naknadu koja i jeste namenjena za podizanje nivoa bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu.
U 2015. godini Direktorat će raspisati konkurs za dodelu sredstava za sve subjekte u vazdušnom saobraćaju  u Republici Srbiji,  koji će moći da apliciraju sa svojim projektima za doprinos većoj bezbednosti“.
Prilikom posete, v.d. generalni direktor Aerodroma Nikola Tesla Beograd, Saša Vlaisavljević izjavio je:

„Prošla godina za Aerodrom Nikola Tesla bila je rekordna u gotovo  svakom segmentu poslovanja, a nastavak trenda rasta obima avio-saobraćaja pokazuju i prvi rezultati u 2015. godini. Drago mi je da smo u prilici i mogućnosti da pomognemo kolege na aerodromima u našoj zemlji. Saradnju sa JP Aerodrom Ponikve Užice, koja datira iz decembra prošle godine, danas nastavljamo donacijom aerodromske opreme, a planiramo i ubuduće intenzivno da sarađujemo.“

Već sledeće nedelje na Aerodromu Nikola Tesla počinje obuka za profil poslova „parker signalista“  za zaposlene sa aerodroma Ponikve. Takođe, beogradski aerodrom tokom ove godine aerodromu Ponikve doniraće i upotrebljenu perimetarsku ogradu u ukupnoj dužini od 7.000 metara.

 

ponikveDakle, rezime ove vesti bi bio da je Direktorat uplatio oko 73.500 evra aerodromu Ponikve sa ciljem povećanja bezbednosti letenja na tom aerodromu.

Krenimo redom. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je javna agencija, regulatorno nadzorni organ, koji obavlja određene poslove inspekcije, nadzora, sertifikacije itd. koje je na taj organ prenela Republika Srbija. Jedan od „klijenata“ Direktorata je i aerodrom Ponikve. To znači da Direktorat ima još puno klijenata, kako aerodroma tako i operatera, odnosno pružalaca usluga u vazdušnom saobraćaju. Pitanje je: „Po kom je kriterijumu i sa kojim pravom Direktorat odlučio da sponzoriše jednog od svojih klijenata?“ Odgovor bi mogao biti: „U cilju povećanja bezbednosti!“ Pa, da li to znači da će Direktorat finansirati svakog svog klijenta kod koga otkrije probleme sa bezbednošću usluga? Šta je sa drugim aerodromima? Možda je i njima potrebna pomoć. Direktorat civilnog vazduhoplovstva je ovlašćen od strane države da preduzme potpuno druge mere u ovakvim slučajevima. Šta bi bilo kada bi sanitarna inspekcija odlučila da sponzoriše neki restoran u svojoj nadležnosti???

Da li Direktorat „pere“ novac, koji će isti taj aerodrom morati da im uplati kroz odgovarajuće naknade? Za čije potrebe? Gospodo iz Direktorata, to što vi radite se naziva kriminal.

Osvrnimo se na aerodrom Ponikve. To je bivši vojni aerodrom, smešten na visoravni između Užica i Bajine Bašte, na nekih sat vremena vožnje od Užica.

Na aerodromu nije dozvoljeno poletanje i sletanje vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju. Da bi se aerodrom doveo u stanje koje garantuje bezbedno odvijanje međunarodnog saobraćaja potrebna su velika finansijska sredstva. Mnogo miliona evra. A u blizini tog aerodroma je aerodrom „Morava“, kod Kraljeva. Već nekoliko puta svečano otvaran, a nikada otvoren, međunarodni, mešoviti aerodrom.

Dakle, kada se u računicu uvede blizina drugog aerodroma, aerodrom Ponikve nema nikakvu ekonomsku perspektivu. Ako se uzmu u obzir meteorološki uslovi tokom godine, nadmorska visina, socijalni i ekonomski faktor, potražnja za prevozom, tek tada se može uočiti sva neisplativost investiranja u njega.

Zašto je i na osnovu kog dokumenta, analize, izveštaja ili zakona, Direktorat odlučio da sponzoriše jednog svog klijenta? Navedeni postupak predstavlja akt sukoba interesa koji do sada verovatno nije viđen u istoriji ove institucije. Pitanje je da li je novac u ovom slučaju obezbeđen od naplate putničkih i robnih naknada. Ko garantuje da nije obezbeđen naplatom naknada koje Direktorat naplaćuje od strane fizičkih lica, pilota, drugih operatera ili aerodroma? Eto posla za neku drugu inspekciju.

Politikantsvo i manipulacije već godinama urušavaju vazduhoplovstvo u Republici Srbiji. Nedostatak pravne pomoći ljudima iz vazduhoplovne privrede dovodi do skandaloznih poteza vazduhoplovne vlasti. A tek najava konkursa koju direktor Direktorata javno iznosi! Ako imate viškove novca možete ih preusmeriti u neko sirotište, dom za nezbrinutu decu, za žrtve nasilja.

Ali, gospođo Direktore, institucija u kojoj ste Vi TRENUTNO direktor, ne sme ni na koji način finansirati vazduhoplovne subjekte. To se zove SUKOB INTERESA i kažnjivo je po zakonu.

 

Gospođo iz Direktorata, direktorko te uvažene institucije, ako već želite pomoći vazduhoplovstvu  onda se opredelite za drugačiji vid delovanja, pri čemu ćete ostati u okvirima zakona.

Na primer:

  • -Smanjite ili potpuno ukinite naknade koje vaši komercijalni klijenti plaćaju Direktoratu;
  • -Potpuno ukinite naknade koje vaši nekomercijalni klijenti plaćaju Direktoratu;
  • -Ukinite potpuno naknade za registraciju aerodroma i letilišta;
  • -Skratite period potreban za postupanje po zahtevu klijenta;
  • -Prilagodite propise tako da ih vaši klijenti mogu poštovati.

To ne znači da treba da stanete na ovih pet tačaka. Treba više da se potrudite i na zaštiti domaćeg tržišta od potpuno nekontrolisanog pristupa stranih operatera, da obezbedite domaćim operaterima jednake uslove pristupa stranom tržištu. Treba da radite svoj posao, samo to.

Skandalozan je način na koji ste, zarad dobijanja nekakvih poena partija iz kojih dolazite, prekršili zakone Republike Srbije, gurajući profesionalizam pod noge. Stidite se.

A i partije bi, zarad naroda, mogle da biraju nešto stručniji kadar na menadžerske funkcije. Makar tamo gde (ne)stručnost bode oči. I nemojte više da trošite narodni novac za svoje promocije!

« »

Comments are closed.